Oversigt over slægten Thuesen

SLÆGTSLED             NAVN                              FØDESTED     FØDT- DØD
4.0 Farfar skræddermester Gunnar Thuesen, Nebel Mark, 1910-1968
4.1 Granonkel Jens Harald Thuesen, Bølling, 1905-? 
4.2 Granonkel Viktor Falk Thuesen, Bølling, 1907-1977 
4.2.a Granonkels hustru Magna Dietrichsen, Læborg, 1910-1998
4.3 Grantante Ingrid Thuesen, Bække, 1912-1914 
4.4 Grantante Ingrid Thuesen, Bække, 1916-1984 
4.5 Grantante Gerda Thuesen, Bække, 1920-2010
5.0 Farmor kogekone Betty Hansine Mathilde Iversen, Jordrup, 1907-1968
5.1 Grantante Emmy Iversen, ?, ?-? 
5.2 Grantante Mary Iversen, ?, ?-? 
5.3 Grantante Birthe Iversen, ?, ?-? 
5.4 Granonkel Johan Oluf Iversen, ?, 1905-1995 
5.5 Granonkel Hans Rikard Henry Iversen, ?, 1910-1984 
5.6 Granonkel Georg Evald Iversen, ?, 1914-1982 
5.7 Grantante Gerda Iversen, ?, 1917-2012
8.0 Oldefar husmand Kristian Ferdinand Thuesen, Ildved, 1874-1956
8.1 Oldefars søster Marie Andresen 
8.2 Oldefars søster Christine Marie Thuesen, Ildved, 1876-? 
8.3 Oldefars søster Clausine Thuesen, Ildved, 1879-? 
8.4 Oldefars søster Signe Thuesen, ?,1909-1983
9.0 Oldemor Mariane Kirstine Pedersen, Sdr. Vilstrup sogn, 1885-1947
9.1 Oldemors søster Anne Margrethe Elisabeth Petersen, Vilstrup sogn, 1873-? 
9.2 Oldemors søster Hansine Pedersen, Sdr. Vilstrup sogn, 1876-?
11.0 Oldemor Johanna Marie Sofia Johansson, Blekinge Sverige, 1883-?
10.0 Oldefar Niels Theodor Iversen, Egtved skov, 1885-?
16.0 Tipoldefar Jens Christensen Thuesen, Sønder Vilstrup, 1848-1908
16.1 Tipoldefars bror Thue Christensen, Nørre Bjert, 1850-? 
16.2 Tipoldefars søster Kathrine Kirstine Christensen, Eltang, 1852-? 16.3 Tipoldefars søster Dorthea M Guldager Christensen, Nørre Bjert, 1854-? 
16.4 Tipoldefars søster Peter Christian Christensen, Nørre Bork,1856-? 
16.5 Tipoldefars søster Ane Kirstine Christensen, Eltang, 1859-?
17.0 Tipoldemor Hansine Caroline Sørensdatter, As sogn, 1850-?
18.0 Tipoldefar Jørgen Pedersen Falk, Gudsø, 1846-?
18.1 Tipoldefars bror Frederik Hansen Falk, Studsdal, 1847-?
19.0 Tipoldemor Anne Marie Thomasen, ?, 1873-?
19.1 Tipoldemors bror Niels Thomsen, Mejsling Mark, 1845-?
20.0 Tipoldefar Hans Peter Iversen, ?, 1849-?
21.0 Tipoldemor Ane Margrethe Nissen, ?, ?- ?
22.0 Tipoldefar Johan Olsson, Sverige, 1840-?
23.0 Tipoldemor Berta Haakonsdatter, Sverige 1847-?
32.0 Tiptipoldefar Christen Thuesen, Nr. Bjert, 1826-1905
32.1 Tiptipoldefars søster Mette Thuesdatter, ?, 1829-? 
32.2 Tiptipoldefars søster Kirsten Thuesdatter, Nørre Bjert, 1831-? 32.3 Tiptipoldefars bror Niels Thuesen, Nørre Bjert, 1834-? 
32.4 Tiptipoldefars søster Kathrine Kirstine Thuesen, Nørre Bjert 1837-?
33.0 Tiptipoldemor Dorthea Jensdatter, Kolding, 1819-1891
34.0 Tiptipoldefar Søren Sørensen,?, ?-?
35.0 Tiptipoldemor Karen Marie Hansdatter, Hosby, ?-?
36.0 Tiptipoldefar Hans Frederiksen Falk, Brorup, 1806-1888
36.1 Tiptipoldefars bror Niels Frederiksen Falk, ?, ?-?
37.0 Tiptipoldemor Anne Kirstine Pedersdatter, Gudsø, 1822-?
38.0 Tiptipoldefar Thomas Jørgensen Frederiksen, Kollerup, 1814-1858
39.0 Tiptipoldemor Mariana Hansdatter, Mejsling Mark, 1821-1881
40.0 Tiptipoldefar Niels Iversen, Slesvig, 1819-?
41.0 Tiptipoldemor Mette Marie Hansdatter, ?, 1825-?
64.0 3x tipoldefar Thue Nielsen, Nørre Bjert, 1798-1862
65.0 3x tipoldemor Ane Kirstina Christensdatter, Ålborg, 1793-1856
66.0 3x tipoldefar Jens Mortensen, ?, ?-?
67.0 3x tipoldemor Dorthe Marie Nielsdatter, ?, ?-?
72.0 3x tipoldefar Frederik Nielsen Falk, ?, ?-?
73.0 3x tipoldemor Johanne Hansdatter, ?, ?-?
74.0 3x tipoldefar Peder Nielsen, ?, ?-?
75.0 3x tipoldemor Margrethe Jørgensdatter, ?, ?-?
76.0 3x tipoldefar Frederik Christian Fanøe, ?, ?-?
77.0 3x tipoldemor Anne Mette Jørgensdatter, ?, ?-?
78.0 3x tipoldefar Hans Pedersen Orlof, ?, ?-?
79.0 3x tipoldemor Anne Marie Madsdatter, Jerlev, 1791-?
130.0 4x tipoldefar Christen ?, ?, ?-?
131.0 4x tipoldemor Kirstine Madsdatter, Lindeborg sogn, 1765-1856