Nummersystem til aner

Mit nummersystem er baseret på Kekules von Stradonitz’ system, som er en fortløbende nummerering af anerne, startende med proband som nr. 1, faderen som nr. 2, og moderen som nr. 3 o.s.v.

Mit system er bygget således op, at probanden har 1.0, faderen 2.0, moderen 3.0 o.s.v. Det vil sige, at alle slægtninge, som ender på 0 er probanden slægtninge i lige linie.

Hvis faderen har 2 søskende, vil den ældste få nummer 2.1 og den næstældste 2.2.

Hvis den ældste søskende gifter sig, får ægtefællen nr. 2.1.a.

Børnene i dette ægteskab får nummer 2.1.1 og 2.1.2.

Ægtefællens slægtninge vil få nr. 2.1.a.1 og vil herefter følge systematikken i Kekules von Stradonitz’ system.

Antal aner

Nedenfor er angivet et skema med 13 led i aner. Skemaet viser under overskriften Ane, hvor mange slægtninge der er i hvert led

For at se inddelingen klik her på Anetavle